Two-tailed Swallowtail Papilio multicaudata, Arizona, USA, April 2006